Regulamin e-sklepu

Regulamin e-sklepu Aluron CMC Warty Zawiercie

Sklep internetowy, funkcjonujący na stronie internetowej aluroncmc.pl/sklep prowadzony jest przez Aluron Virtu CMC Zawiercie SA., z siedzibą w Zawierciu, ul. Blanowska 40, 42-400 Zawiercie, nr NIP: 6492309509.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na stronie internetowej aluroncmc.pl/sklep za pośrednictwem sieci Internet.
 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a co za tym idzie złożenie zamówienia przez klienta nie jest równoznaczne z natychmiastowym zawarciem umowy.
 1. Klient składa ofertę kupna konkretnego towaru wypełniając formularz zamówienia.
 1. Poprzez złożenie zamówienia klient akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Ceny wyszczególnione w sklepie internetowym są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 1. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt transportu doliczany jest na etapie składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

  Koszt dostawy (Poczta Polska):
  – płatność przedpłatą (przelewem tradycyjnym) – przelew na konto bankowe – 18zł
  – odbiór osobisty w biurze Klubu w godzinach jego funkcjonowania – 0zł,

 1. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca na moment złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów wchodzących w skład oferty, wprowadzania nowych towarów, rozpoczynania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, kiedy podana cena towaru będzie nieprawidłowa na skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia na stronach aluroncmc.pl/sklep i przesłanie go za pośrednictwem sklepu internetowego. Poprawnie złożone zamówienie obejmuje w komplecie:
  – dane kontaktowe i adresowe zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  – co najmniej jedną pozycję wybranego towaru wraz z ceną
  – sposób płatności
  – koszty transportu.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym szczególnie numeru telefonu i adresu e-mail.
 1. Ostateczne przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub drogą mailową. Jeśli weryfikacja nie nastąpi w ciągu kilku godzin, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne lub wystąpił błąd innego rodzaju. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem leży po stronie klienta. Brak wspomnianego kontaktu w okresie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy.
 1. Klienci, którzy podadzą adres e-mail, zostaną poinformowani o statusie zamówienia drogą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie korespondencją e-mail skierowaną na adres poczty elektronicznej zamawiającego.
 1. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem lub (przy wyborze odbioru osobistego w biurze Klubu) osobiście.Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto:
  Aluron Virtu CMC Zawiercie SA
  ING Bank Śląski SA, O/Częstochowa
  Numer konta: 13 1050 1142 1000 0023 5487 9740

Na poleceniu przelewu (także w przypadku blankietu pocztowego) należy podać numer zamówienia wyświetlany po jego dokonaniu.

 1. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty – po wpływie środków na konto Klubu.
 1. Na czas dostarczenia towaru objętego zamówieniem składają się czas realizacji zmówienia i czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską. Klub nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji usługi przez Pocztę Polską.
 1. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go. W takiej sytuacji klient otrzyma stosowną informację telefonicznie lub drogą mailową.
 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 1. Towar wysyłany i dostarczany jest wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, ani dni, w których Poczta Polska nie świadczy usług przewozowych.
 1. Terminem wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień przekazania przesyłki przez Pocztę Polską.
 1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko po spełnieniu określonych warunków: będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania.
 1. W przypadku chęci skorzystania z wyżej wspomnianego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres właściciela sklepu internetowego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki ma nastąpić zwrot kosztów zakupu towaru (nie obejmuje kosztów wysyłki). Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu na konto klienta.
 1. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, niedokonywanej za pośrednictwem strony internetowej.
 1. Sprzedający dołożył wszelkich starań, by opisy dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Liczba produktów w ramach sklepu jest zmienna i podlega ciągłej aktualizacji.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 1. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z doręczycielem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność sklepu internetowego i Poczty Polskiej z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia kopiowanie i drukowanie niniejszego Regulaminu.

SPONSORZY

Zobacz wszystkich

OFICJALNA STRONA
Aluron CMC Warta Zawiercie

Aluron CMC Warta Zawiercie 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www Śląsk

Aluron CMC Warta Zawiercie